Over ons

 

Samenwerking

Er is samenwerking met een maatschappelijk werker, psycholoog en zorgboerderij Us Twadde Hus. Mocht coaching niet genoeg zijn dan is de drempel om verder te verwijzen erg laag. 

Onze visie richt zich op het leren sturen vanuit eigen kracht. Ieder mens draagt zijn eigen wijsheid, oplossingen, kwaliteiten en talenten in zich. Vaak gebruiken we niet ons volledige potentieel en halen we soms niet de resultaten waar we zo naar verlangen.

Door inzicht te krijgen in belemmeringen, voorbij te gaan aan oude gewoontepatronen en te ontdekken wat werkelijk van belang is, ervaren we meer mogelijkheden en vrijheid. Dat brengt ons energie, zelfvertrouwen en plezier.

Wat kunt u van ons verwachten?

Ik, Regina van der Sleen, naast HBO coach ook HBO autisme coach en ben sociaal pedagogische werker. Ik heb zowel op professioneel als op persoonlijk vlak veel ervaring met verschillende problematiek. Graag help ik mensen weer op weg en geef ze een steuntje in de rug. 

Coaching kan plaats vinden zowel thuis, op locatie, tijdens een wandeling of als we bezig zijn met de paarden. Daar waar je je het prettigst voelt.